Live streaming Of Church Service

Church Worship Service February 2021

Bible Verse of the Day

Be exalted, O God, above the heavens; let your glory be over all the earth.

2024 Watch Word

 

MY YEAR OF GREAT ACHIEVEMENT

Psalms 119:116

Uphold me according to Your word, that I may live;
And do not let me be ashamed of my hope.”  (NKJV)

Gbé mi sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ, kí èmi kí ó lè yè
   Má sì jẹ́ kí ojú ìrètí mi kí ó tì mí.”  (BYO)